۹۵/۰۹/۲۶

جمال میرصادقی؛ داستان شصت ساله ادبیات ایران

گفت و گو با جمال میرصادقی درباره تعدادی از کسانی که نامشان در ادبیات داستانی ایران ماندگار شده است. هفته نامه کرگدن – محمد بادپر: گفت و گو با جمال میرصادقی درباره تعدادی از کسانی […]